Pri fotografovaní sa nezaobídete bez kvalitného puzdra, tašky alebo iného obalu. Možnosti sú skutočne nekonečné, pre rôzne situácie a rôzne spôsoby dopravy. Bez ohľadu na koncepciu batožiny ju vyberáte s ohľadom na veľkosť a množstvo fotografickej techniky alebo iného vybavenia na cestu. Inú batožinu si vyberie svadobný fotograf, inú človek na niekoľkodňovom prechode hôr a úplne inú batožinu si vyberie expedícia, ktorá sa vydá na cestu cez pol sveta. Niekedy je väčšou prioritou ovládateľnosť a rýchlosť dosahu fotografického zariadenia, inokedy absolútna odolnosť v najťažších poveternostných podmienkach.