Ekologické správanie, život v súlade s prírodou, bez drancovania surovín, ale aj každodenné konanie každého z nás sú dôležité, aby aj naše deti mali čo chrániť.

To je samozrejmosť!

Výber zodpovedných partnerov

Svoje úsilie nesústreďujeme len na to, čím môžeme prispieť k environmentálne zodpovedným činnostiam. Uprednostňujeme a zvýhodňujeme obchodných partnerov, ktorí idú rovnakou cestou. Medzi najdôležitejšie patrí výber dopravcov, a preto sympatizujeme s ich úsilím v podobe SPS - E Transit, snahou o zelenú logistiku s PPL alebo DHL - Green Logistics.

  • ParcelShop, Parcelbox, Alzabox, Balíkovo, Z-box, Packeta výdajňa - miesta, ktoré zefektívňujú doručovanie a eliminujú zbytočné cesty pre príjemcov, ktorí nie sú na súkromnej adrese. To všetko sú časti skladačky environmentálnej zodpovednosti. Tieto aktivity podporujeme a môžete ich u nás nájsť zadarmo alebo za zvýhodnenú cenu.

* Názvy skladovacích miest prepravných spoločností:
ParcelShop, Parcelbox - PPL (DHL)
AlzaBox, Parcelshop (Balíkovo) - SPS
Z-Box, Packeta výdajňa - Packeta

Obalový materiál, recyklácia

Najlepšia recyklácia je opätovné použitie, a to z miestnych zdrojov dvojnásobne. Vďaka spolupráci s miestnymi spoločnosťami sa snažíme používať obalový materiál, ktorý by v ideálnom prípade putoval na priamu recykláciu papiera. Používaním kvalitného obalového materiálu šetríme prírodu, ale aj energetické zdroje z predčasnej recyklácie materiálu.

Cítime zodpovednosť za prostredie, ktoré sme zdedili, ktoré nás obklopuje a ktoré musíme odovzdať našim deťom. Preto každý krok rozvoja našej spoločnosti ide ruka v ruke s myšlienkou čo najmenšej znečisťujúcej ekologickej stopy.

... a predovšetkým aktívne pristupujeme k recyklácii obalového materiálu. Preto nie všetky obaly, ktoré od nás dostanete, budú stopercentne nové; pravdepodobne už prešli nejakú cestu, ale stále môžu plniť svoju funkciu. Určite pre nás nie je finančne výhodné zabezpečovať, kontrolovať a skladovať tieto obaly, ale od začiatku nám bolo proti mysli vyhadzovať funkčné obaly. Vieme, že nová krabica s potlačou nášho loga by nám priniesla veľa marketingových bodov, ale v tom momente sme povedali NIE!

Triedenie odpadu

Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevzniká. Plytvaniu predchádzame už od momentu, keď vyberáme pracovné postupy a materiály potrebné na ich vykonanie. Ak sa materiály už nedajú opätovne použiť, prichádza na rad recyklácia.

Triedením odpadu pomáhame šetriť primárne zdroje, energiu a životné prostredie. Umožňujeme ich ďalšie spracovanie, recykláciu. Ak sa odpad netriedi pri zdroji, recyklácia nie je možná.

Podpora obnovy brownfieldov

Každý rok čítame a na vlastné oči vidíme, koľko stojí záber novej ornej pôdy na výstavbu nových výrobných a skladovacích zariadení. Paradoxom je, že sme obklopení nevyužívanou a zanedbanou, často kontaminovanou pôdou, ktorá doslova prosí o obnovenie svojej funkcie. Uprednostňujeme citlivý prístup k poľnohospodárskej pôde, a preto podporujeme obnovu týchto nevyužívaných oblastí.

Podpora obnoviteľných zdrojov energie*, sekundárnych zdrojov a kogenerácie

Úmerne k nákladom na spotrebu elektrickej energie podporujeme širokú škálu obnoviteľných a druhotných zdrojov energie. Sme poctení a hrdí na to, že vďaka nášmu významnému príspevku vznikajú projekty, ktoré prispievajú k prechodu na život bez emisií pre všetkých.

* V každej krajine EÚ sa systémy obnoviteľných zdrojov energie nazývajú inak
Česká republika: OZE, OZE, KVET
Nemecko: EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)
Rakúsko: EAG (Erneuerbaren Ausbau Gesetz)
Francúzsko: EnR (Énergies renouvelables)
Slovensko: OZE (obnoviteľné zdroje energie)

Audit interných procesov

V rámci každoročného auditu interných procesov je jedným z hodnotiacich kritérií optimalizácie procesov aspekt environmentálnej udržateľnosti. Každý rok sa nám vzhľadom na technologický vývoj a meniaci sa právny rámec otvárajú nové možnosti, ako zefektívniť našu prácu a napríklad ju urobiť šetrnejšou k životnému prostrediu. Či už ide o optimalizáciu logistiky, elimináciu tlače, obnovu tonerov, komunikáciu s úradmi, automatickú správu daňových dokladov alebo správu vozového parku.