Konferenčné, ploché alebo boundary mikrofóny predpokladajú umiestnenie na rovnú plochu a taký mikrofónny systém pracuje rovnomerne ako s priamym, tak s odrazeným zvukom, výslednú smerovou charakteristikou je potom naprieklad tzv. půlkardioida, kedy je snímaná len uhlová výseč zvuku. Tieto mikrofóny sa nasadzujú do miest, kde je potreba snímať rovnocenne zvuk zo všetkých miest od danej roviny, ako napovedá vlastný názov, ľahko si nasadenie predstavíte pri firemným alebo politickom streamu či natáčanie, kedy jednotlivé diskutéri nechcete alebo nemôžete riešiť napríklad klopovým mikrofóny.