Maliarsky statív je typ statívu, ktorý je určený špeciálne na použitie s maliarskymi plátnami alebo inými podobnými predmetmi. Jeho hlavnou funkciou je držať maliarske plátno alebo iný predmet na mieste a v požadovanej polohe, aby sa maliar mohol ľahko pohybovať okolo neho a robiť si poznámky alebo maľovať. Maliarsky statív je zvyčajne vybavený rôznymi mechanizmami na nastavenie výšky a náklonu plátna, ktoré maliarovi umožňujú maľovať z rôznych uhlov a perspektív. Niektoré modely ponúkajú aj možnosť nastavenia plátna na plocho alebo na výšku, čo umožňuje maliarovi pracovať rôznymi technikami.