Spoločnosť Sony niekoľkokrát spomenula, že pracuje na vývoji technológie ochrany obrazu, ktorú by chcela implementovať do svojich fotoaparátov. Ak si predstavujete, že vaše snímky budú po nasnímaní chránené pred zneužitím na internete, nie je to celkom tak. Táto technológia má poskytnúť dôkaz o pravosti odfotografovanej snímky, ktorý sa potom môže využiť pri presadzovaní práva, v poisťovníctve, medicíne a v mnohých ďalších oblastiach, kde je dôležité preukázať pravosť fotografie.

Túto funkciu už vyskúšali majitelia fotoaparátu Sony A7 Mark 4 a plánuje sa jej rozšírenie aj na ďalšie modely. Funkcia bude zahrnutá v aktualizáciách firmvéru, ktoré budú postupne prichádzať.

Tlačová správa

Spoločnosť Sony vo svojich fotoaparátoch odomyká technológiu proti falšovaniu 

(5. augusta 2022) Spoločnosť Sony dnes oznámila, že jej technológia na ochranu fotografií proti falšovaniu priamo vo fotoaparáte bude novo dostupná pre firemných užívateľov. Pomocou digitálnych podpisov spracovaných pri vytvorení snímky podporuje technológia Sony detekciu akýchkoľvek úprav snímky a chráni ju tak pred podvodným použitím.

Vzhľadom na časté problémy s neoprávnenými úpravami a zneužitím dát digitálnych fotografií vyvinula spoločnosť Sony pre firemných užívateľov novú technológiu. Tá bráni falšovaniu založenej na štandardnej kryptografii, ktorá chráni snímky pred budúcim zneužitím.

Ak aktivujete režim podpisovania (signing mode) vo fotoaparáte Sony, procesor fotoaparátu snímky ihneď po zhotovení kryptograficky podpíše. Následne bude akákoľvek úprava pixelov, manipulácia s nimi alebo prípadné falšovanie podpisu snímky zrušené. Manipuláciu so snímkou odhalí vlastný certifikačný server zákazníka pri jeho kontrole.

Táto nová funkcia, ktorú ponúka aktuálne fotoaparát Alpha 7 IV, zefektívňuje zdĺhavý proces od odoslania snímky až po jej overenie a to všetko s dodatočným zabezpečením.

Fotoaparát Alpha 7 IV taktiež kombinuje 33,0 MP fullframový obrazový snímač Exmor R™ CMOS so zadným osvitom a obrazový procesor BIONZ XR™, ktoré zabezpečujú vysokorýchlostné spracovanie a vynikajúce rozlíšenie.

Nový režim podpisovania chrániaci proti falšovaniu od spoločnosti Sony, ktorý je založený na kryptografických metódach, zaisťuje bezpečné zhotovenie a prenos snímok. V mnohých aplikáciách v rôznych odvetviach rastie zásadná potreba certifikovať nezmenené a chránené snímky.

Táto technológia je použiteľná najmä na pasy a doklady totožnosti, zároveň je ale uplatniteľná aj pri riešení manipulácie s obrazom v médiách, lekárstve a v oblasti vymáhania práva. Poisťovníctvu a stavebníctvu táto technológia ponúkne bezpečný základ pre kontrolu a evidenciu škôd.

Yasuo Baba, riaditeľ pre digitálne zobrazovacie technológie a európsky produktový marketing spoločnosti Sony, k tomu uviedol: „Poslaním spoločnosti Sony je zlepšovať obchodné riešenia pomocou špičkových zobrazovacích technológií a naše digitálne podpisovanie priamo vo fotoaparáte predstavuje skutočnú zmenu v boji proti manipulácii so snímkami a ich falšovaniu v rôznych odvetviach. Hoci je potrebné vykonať príslušné prispôsobenia pre každé odvetvie, digitálny podpis je viacjazyčný a možno ho používať medzinárodne, čo umožňuje organizáciám na celom svete zefektívniť povinné podpisovanie snímok pomocou technológie Sony.“

V súčasnej dobe je režim podpisovania kompatibilný s fotoaparátom Alpha 7 IV a po získaní licencie od spoločnosti Sony bude k dispozícii pre firemných užívateľov, pričom sa plánuje ďalšie rozšírenie ponuky podporovaných modelov. Súčasne bude spoločnosť Sony aj naďalej skúmať, ako je možné využiť našu špičkovú zobrazovaciu technológiu na ďalšiu podporu zvýšeného zabezpečenia v rôznych odvetviach, pričom ďalej plánuje rozšíriť radu podporovaných kamier.